Dokumenty

Strona główna » Dokumenty

Dokumenty do pobrania

Wypowiedzenie ubezpieczenia OC art. 28 (wypowiedzenie z końcem okresu ubezpieczenia)

Wypowiedzenie ubezpieczenia OC art. 28a (wypowiedzenie polisy z automatycznego wznowienia

Wypowiedzenie ubezpieczenia OC art. 31 (wypowiedzenie nowego właściciela pojazdu)

Wniosek o zwrot składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia

Oświadczenie uczestników zdarzenia drogowego

Oświadczenie woli małżonków

Oświadczenie o zmianie własności/zezłomowaniu pojazdu

Oświadczenie właściciela pojazdu nieposiadającego uprawnień do jego prowadzenia

Zgody na przetwarzanie, administrowanie, kontakt drogą elektroniczną i telefoniczną

As Kor Logo

01-301 Warszawa,
ul. Połczyńska 93A lok. 2

01-140 Warszawa,
ul. Al. Jana Pawła 69
(wejście od ulicy Stawki)

© 2022 AS-KOR. Wszelkie prawa zastrzeżone